# زیباترین_اس_ام_اس_های_عاشقانه

بخون بهترین - 62

آهـــــسته پـرپـر مـــیشوم آهـــسته تــر از بــــرگ گل خاکــــستر غم میــــشــوم از دوری روی تـــــــو گــــل من گر گرفتم ســــــوختــم از دوری فاصـــــــــــــله ها هـرچــه دویـــدم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

قلـــــــــبـــــــــــ زیبایتــــــــــــــ - 08

  قلـــــــــبـــــــــــ زیبایتــــــــــــــ را در صفحه چشمانم میگذارم تا چراغــــــــــــــی باشــد برای شــبــــــــــــــــــ های دلتنگیم
/ 0 نظر / 15 بازدید