مـــــــــــرد واقعــــــــــی

 

 

اون مردایی که با یه نه گفتنشون دیگه میفهمی که نباید اصرار کنی

اونی که قبل از مهمونی باید لباستو نشونش بدی تا تاییدش کنه

اونی که وقتی بهت اخم میکنه باید شالتو بکشی جلو

اونی که وقتی میخوای از پیشش بری دستشو میکشه رو لبتو میگه کمرنگ کن او رژتو

اونی که وقتی تو یه جمعید از بغلت تکون نمیخوره

اونی که توی سرما یخ میزنه و لی وایمیسته سر کوچه تا تو بری توی خونه

اونی که اگه بخوای اشتباه کنی ، پیش خودت میگی اگه بفهمه میکشتم

اونی که خنده ها و شوخیاش فقــــــط و فقــــــــــط مــــــــــــــــــــــال خودتـــــــــــــــــه و

اخمــــــــش مـــــــــــــــــــــــــــــــال بقـیـــــــــــــــــــــه ....

بـه ایـن میگن مـــــــــــــــــــــــــــــــرد...

 

/ 0 نظر / 34 بازدید