آغوش تو دستان تو یعنی عشق

آغشته به “تو” میشود

روحم ، نفسم ، بند بند وجودم

وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم

 در تلاطم آغوشت ...

احمقانه است شناگر ماهری بودن ...

✔ در تو ✔

تنها باید غرق شد ... !!!

/ 0 نظر / 26 بازدید