من میخواهم با من پیر شوی

من میخواهم با من پیر شوی

نه سیر،

و من میخواهم در کنار تـــــــــــو پیر شوم،

چون با تو پیر شدن هم زیــبـاســــــــت ...

اگر دستانم بلرزد،

چشمانم کم سو شود،

و صورتم پر ازچین و چروک

چون تو را در کنارم دارم،

دلم جوان ست و پر از شور عـــــشــــــق ...

من با تو قــــــــلــبـم هرگز

پیر نمیشود ...

من ﺑﺎ ﺗﻮ

ﺟﻮﺍﻥ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ

ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﺩﺭ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﮔﻢ ﺷﻮﺩ ...لبخندقلب

/ 0 نظر / 402 بازدید